حضور موفق منافی در مسابقات دان 8 کودوکان ژاپن

محسن منافی

منافی موفق شد با تساوی مقابل یکی از جودوکاران مطرح تیم دانشجویان ژاپن 0/75 امتیاز در آزمون امسال دان 8 کودوکان بدست بیاورد

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی جودوی ایران، محسن منافی که در سال 2017 موفق شد دان 7 کودوکان ژاپن را بدست بیاورد امسال نیز در مسابقات کسب امتیاز برای بدست آوردن دان 8 حاضر شد و در نهایت 0/75 امتیاز را با تساوی مقابل حریف قدرتمند ژاپنی کسب کرد

این تساوی ارزشمند در شرایطی بدست آمد که حریف وی هم از لحاظ فیزیکی نزدیک به 40 کیلوگرم از او سنگین تر بود. مسابقات آزمون دان های 6 به بالا یک مرتبه در سال در سراسر ژاپن برگزار می شود و از همین رو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نحوه گرفتن دان های بالا به این ترتیب است که در یک بازه زمانی مشخص مدعیان سالی یک مرتبه در مبارزات حاضر و به جمع آوری امتیاز می پردازند. به طور مثال برای تصاحب دان 8 علاقه مندان در بازه زمانی 12 ساله باید هر ساله در مبارزات حاضر شده و در مجموع به 10 امتیاز دست پیدا کنند تا به این دان نائل شوند

محسن منافی که از سال 1989 و از کمربند سفید جودو را در کودوکان استارت زده از سال 2017 که موفق به کسب دان 7 شده هر ساله در این مسابقات حاضر شده و در مجموع تا امروز 4/5 امتیاز کسب کرده است. او اولین غیر ژاپنی است که موفق شده از کمربند سفید تا دان 7 را در کودوکان بگیرد

امیدواریم این استاد عزیز کشورمان در ادامه نیز به همین ترتیب در این مسابقات حاضر شده و با تصاحب دان 8 کودوکان ضمن اینکه اولین غیر ژاپنی است که به این موفق رسیده برای جودو ی کشورمان نیز افتخار بزرگ دیگری را رقم بزند

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.