ایمارو

WORLD IMARO
CONFEDRATION SPORTS
Register Number: BC1343053

world-imaro-confederation-sports

The Associate For
International
Sport For All (TAFISA)
Register Number: 13867955

WORLD IMARO
CONFEDRATION
Register Number: 13671107

tafisa-logologo of imaro confederationimaroworld-imaro-confederation-sports
 • President of IMARO

Register Company

IMARO in the World

AFRICA ASIA EUROPE NORTHAMERICA OCEANIA SOUTHAMERICA

IMARO in the Organizations

 • world imaro confederation

RANKING of CERTIFICATES

ranking of certificates
رتبه بندی گواهی ها

Very important global news in sports

اخبار بسیار مهم جهانی در ورزش

Board of Directors Members of IMARO

 • Dr. Hamidreza Moghaddam|دکتر حمیدرضا مقدم

  Dr. Hamidreza Moghaddam

  In a decree issued by Grand Master Dr. Hamid Gholizadeh, President & Founder of the Three Confederations of Multilateral, Global, Governmental, Real and Legal Imaro, Imaro Sport and Owner of the Tafisa, Dr. Hamidreza Moghaddam, President & Founder of the World Organization of…

  Read more
 • GM.Dr Jafar Amini|گرندمستر دکتر جعفر امینی

  GM. Dr. Jafar (Yusef) Amini

  In a decree issued by Grand Master Dr. Hamid Gholizadeh, President of the Three Confederations of Multilateral, Global, Governmental, Real and Legal Imaro, Imaro Sport and Owner of the The Association of Public Sports of Tafisa, GM. Dr. Jafar (Yusef) Amini was appointed as a member…

  Read more
 • Mr. Abbas Beig Verdi|عباس بیگ وردی

  Mr. Abbas Beig Verdi

  In a decree issued by Grand Master Dr. Hamid Gholizadeh, President of the Three Confederations of Multilateral, Global, Governmental, Real and Legal Imaro, Imaro Sport and Owner of the The Association of Public Sports of Tafisa, Mr. Abbas Beig Verdi was appointed as a member of the senior…

  Read more

news of the World IMARO Confederation

امیر آزوره و دکتر بی طرفان

نشست امیر آزوره با دکتر روح الله بی طرفان

نشست ریاست 3 کنفدراسیون در ایران و آسیا امیر آزوره با ریاست سازمان سخنوران دکتر روح الله بی طرفان The meeting of the head of the 3 confederations in Iran…
street fighter

Registration of the Federation of Street Fighters in Birland| رجیستر فدراسیون استریت فایتر در بیرلند

Registration of the Federation of Street Fighters in Birland Congratulations to the sports communityAccording to a decree from the government of Birland (Sports Organization of Birland), on 14.08.2022 Mr. Kiyoshi Dr. Seyed…
sepideh & sahar safdari

Membership of Sahar and Sepideh Safdari in 3 confederations

Membership of Sahar and Sepideh Safdari in 3 confederations Appreciation and Certificate Ms. Sahar Safdari & Ms. Sepideh Safdari in In the World Confederations of Imaro, Imaro Sport and Tafisa
street fighter

به ثبت رسیدن فدراسیون جهانی استریت فایتر در معتبرترین کنفدراسیون های دنیا

بعد از گذشت ۱۷ سال با تلاش های مکرر کیوشی دکتر سید حسن طیبی بنیانگذار و ریاست جهانی فدراسیون جهانی استریت فایتر توانست این فدراسیون…
Eltaj Humbatov

Appreciation and thanks to Shihan Eltaj Humbatov

Appreciation and appreciation of the organizer of the competitions of Mr. Shihan Eltaj Humbatov in Germany at the European Karate Championships held in Germany, special appreciation by Dr. Hamid Gholizadeh, founder, president, owner…
abbas fattahian

تبریک ریاست کنفدراسیون ایمارو، ایمارو اسپرت و تافیسا، به شیهان عباس فتاحیان

تبریک ریاست کنفدراسیون جهانی ایمارو، ایمارو اسپرت و تافیسا، به شیهان عباس فتاحیان تبریک ریاست کنفدراسیون ایمارو، ایمارو اسپرت…