ایمارو

WORLD IMARO
CONFEDRATION SPORTS
Register Number: BC1343053

world-imaro-confederation-sports

The Associate For
International
Sport For All (TAFISA)
Register Number: 13867955

WORLD IMARO
CONFEDRATION
Register Number: 13671107

tafisa-logologo of imaro confederationimaroworld-imaro-confederation-sports
 • President of IMARO

Register Company

IMARO in the World

AFRICA ASIA EUROPE NORTHAMERICA OCEANIA SOUTHAMERICA

IMARO in the Organizations

 • world imaro confederation

RANKING of CERTIFICATES

ranking of certificates
رتبه بندی گواهی ها

Board of Directors Members of IMARO

 • Prof. Dr. Trinidad

  Appointment in TAFISA

  H.R.M.PROF.DR.QUEEN EDEN SORIANO TRINIDAD,Ph.D

  In a decree issued by Grand Master Dr. Hamid Gholizadeh, President of the Three Confederations of Multilateral, Global, Governmental, Real and Legal Imaro, Imaro Sport and Owner of the The Association of Public Sports of Tafisa, H.R.M.PROF.DR.QUEEN…

  Read more
 • Dr. Mohammad Karimi Kermani| محمد کریمی کرمانی

  Dr. Mohammad Karimi Kermani

  In a decree issued by Grand Master Dr. Hamid Gholizadeh, President of the Three Confederations of Multilateral, Global, Governmental, Real and Legal Imaro, Imaro Sport and Owner of the The Association of Public Sports of Tafisa, Dr. Mohammad Karimi Kermani was appointed as a member…

  Read more
 • Dr.Mohammad Amiri Roodan|دکتر محمد امیری رودان

  Dr.Mohammad Amiri Roodan

  In a decree issued by Grand Master Dr. Hamid Gholizadeh, President of the Three Confederations of Multilateral, Global, Governmental, Real and Legal Imaro, Imaro Sport and Owner of the The Association of Public Sports of Tafisa, Dr. Mohammad Amiri Roodan was appointed as a member of…

  Read more

news of the World IMARO Confederation

street fighter

به ثبت رسیدن فدراسیون جهانی استریت فایتر در معتبرترین کنفدراسیون های دنیا

بعد از گذشت ۱۷ سال با تلاش های مکرر کیوشی دکتر سید حسن طیبی بنیانگذار و ریاست جهانی فدراسیون جهانی استریت فایتر توانست این فدراسیون…
Eltaj Humbatov

Appreciation and thanks to Shihan Eltaj Humbatov

Appreciation and appreciation of the organizer of the competitions of Mr. Shihan Eltaj Humbatov in Germany at the European Karate Championships held in Germany, special appreciation by Dr. Hamid Gholizadeh, founder, president, owner…
abbas fattahian

تبریک ریاست کنفدراسیون ایمارو، ایمارو اسپرت و تافیسا، به شیهان عباس فتاحیان

تبریک ریاست کنفدراسیون جهانی ایمارو، ایمارو اسپرت و تافیسا، به شیهان عباس فتاحیان تبریک ریاست کنفدراسیون ایمارو، ایمارو اسپرت…
world registration tafisa 13867955

اطلاعیه مهم کنفدراسیون جهانی ایمارو |Important announcement of the Imaro World Confederation

اطلاعیه مهم کنفدراسیون جهانی ایمارو سلام و درود برجامعه ورزش به ویژه ورزشکاران رشته های رزمی و بازیگران فیلم های اکشناینجانب…
اولین دوره مسابقات تایم ماساژ در ایران توسط کنفدراسیون جهانی ایمارو

اولین دوره مسابقات تایم ماساژ در ایران توسط کنفدراسیون جهانی ایمارو

اولین دوره مسابقات تایم ماساژ در ایران در کنفدراسیون چند جانبه ایمارو با حضور قهرمان و رکورد دار چندین دوره هنرهای رزمی جهان ،ریاست…
اولین دوره مسابقات تایم ماساژ در ایران توسط کنفدراسیون جهانی ایمارو