ایمارو

WORLD IMARO
CONFEDRATION SPORTS
Register Number: BC1343053

world-imaro-confederation-sports

The Associate For
International
Sport For All (TAFISA)
Register Number: 13867955

WORLD IMARO
CONFEDRATION
Register Number: 13671107

tafisa-logologo of imaro confederationimaroworld-imaro-confederation-sports
 • President of IMARO

Register Company

IMARO in the World

AFRICA ASIA EUROPE NORTHAMERICA OCEANIA SOUTHAMERICA

IMARO in the Organizations

 • world imaro confederation

RANKING of CERTIFICATES

ranking of certificates
رتبه بندی گواهی ها

Very important global news in sports

اخبار بسیار مهم جهانی در ورزش

Board of Directors Members of IMARO

 • Gm Ali Arik

  Gm Ali Arik

  In a decree issued by Grand Master Dr. Hamid Gholizadeh, President of the Three Confederations of Multilateral, Global, Governmental, Real and Legal Imaro, Imaro Sport and Owner of the Tafisa, Gm Ali Arik , President and Founder of the MMA Federation in Turkey, was member of the Supreme Council…

  Read more
 • Ms.Zahra Dava loo|زهرا دَوَلو

  Ms.Zahra Dava loo

  In a decree issued by the Vice-President of the Three Confederations of Multilateral, Global, Governmental, Real and Legal Imaro, Imaro Sport and Tafisa, Eng. Khorasanizadeh, Ms.Zahra Dava loo as a senior member of the Council of the Board of Directors and Technical Committee in women section…

  Read more
 • Eng Abolfazl Asgari| ابوالفضل عسگری

  Eng Abolfazl Asgari

  In a decree issued by Grand Master Dr. Hamid Gholizadeh, President of the Three Confederations of Multilateral, Global, Governmental, Real and Legal Imaro, Imaro Sport and Owner of the Tafisa , Eng Abolfazl Asgari was a member of the Council of the Board of Directors In section of Public…

  Read more

news of the World IMARO Confederation

RAMIN REZAEI

تبریک ویژه دکتر حمید قلی زاده به دکتر رامین رضایی

تبریک ویژه دکتر حمید قلی زاده به دکتر رضایی بابت کسب مدرک دکترا دکتر حمید قلی زاده مالک و ریاست کنفدراسیون های جهانی همگانی تافیسا،…
appointment dr gholizadeh in takavaran

انتصاب دکتر حمید قلی زاده در سازمان تکاوران

انتصاب دکتر قلی زاده ریاست کنفدراسیون های ایمارو در سازمان جهانی تکاوران دکتر حمید قلی زاده مالک و ریاست کنفدراسیون های جهانی…

همایش املاک شزوما با حضور دکتر حمید قلی زاده

تقدیر ویژه از گرند مستر دکتر حمید قلی زاده در همایش سرمایه گذاری املاک شزوما تقدیر و تشکر ویژه از قهرمان و رکورد دار ارزنده جهانی…

انتصاب دکتر حمید قلی زاده در مجمع عالی اصتناد

گرند مستر دکتر حمید قلی زاده ریاست کنفدراسیون های جهانی ایمارو ، ایمارو اسپرت ، ورزش های همگانی تافیسا و پلیس به عنوان رییس اتاق…

The meeting of the original Razm organization

Meeting of The International Organization of Orginal Razm At Tafisa's headquarters جلسه سازمان جهانی اورحینال رزم در دفتر مرکزی تافیسا …

جلسه سازمان جهانی سخنوران حرفه ای

World Organization of Professional Speakers Meeting جلسه سازمان جهانی سخنوران حرفه ای