ثبت رکورد جهانی مشترک در آب

ثبت رکورد جهانی مشترک در آب

آرش احمدی طیفکانی رکورد دار جهانی ایمارو و گینس با حضور استاد محمد صفدری رکوردار شنا به سبک مومیایی ، موفق به ثبت چهل و یکمین رکورد جهانی خود را در حرکت نگه داشتن توپ هندبال روی بینی به صورت ثابت در آب شد

شتستانی با دست و پای بسته به یاد شهدای غواص، به اجرای نمایش شنای مومیایی پرداخت و توانست خود را روی آب نگه دارند

گفتنی است صفدری تنها کسی که در سطح کشور بیشترین زمان حرکت شناور یا غوطه ور در آب را انجام داده و به نام خود ثبت کرده است

در پایان آرش احمدی طیفکانی از سرکار خانم ملیحه طاهری ریاست مشرکتهای مردمی استان هرمزگان و آقای مرتضی کریمی و استاد صفدری تقدیر و تشکر نمودند

منبع خبر: صدای میناب

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.