دیدار کاراته کاران آسیا و جهان با ریاست کنفدراسیون ایمارو

asian and world karate players meet with president of the imaro

دیدار کاراته کاران قهرمان آسیا و جهان با ریاست کنفدراسیون های ایمارو، ایمارو اسپرت ، تافیسا

دیدار کاراته کاران قهرمان آسیا و جهان با ریاست محترم کنفدراسیون های ایمارو ، ایمارو اسپرت ، ورزش های همگانی تافیسا و کی کو ، جناب آقای دکتر حمید قلی زاده، ایشان ضمن تاکید بر تلاش مستمر ورزشکاران از آنها نیز با اهدای احکام تقدیر نامه و عضویت در کنفدراسیون ها در سطح آسیایی از این عزیزان و قهرمانان تقدیر نمود

باشد که جوانانمان در سطوح بیشتر و وسیع تر در جهان بدرخشند
با آرزوی موفقیت و سربلندی تمام ورزشکاران کشور عزیزمان ایران

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.