اطلاعیه مهم کنفدراسیون جهانی ایمارو |Important announcement of the Imaro World Confederation

اطلاعیه مهم کنفدراسیون جهانی ایمارو

hamid gholizadeh founder of imaro confederations

سلام و درود برجامعه ورزش به ویژه ورزشکاران رشته های رزمی و بازیگران فیلم های اکشن
اینجانب حمید قلی زاده هستم
بنیانگذار سه کنفدراسیون و کمپانی جهانی ورزش ایمارو، ایمارواسپرت و ورزش های همگانی تافیسا
باتوجه به امکانات موجود وتخصص در آموزش هنرهای رزمی و اکشن جناب آقای پیمان راد، که عنوان می دارد تهیه کننده و فیلم ساز می‌باشد ازطریق یکی از دوستان آشنا شدیم و از بنده
درخواست آموزش بازیگران در فیلم جنگی را داشت و من هم چهار جلسه رایگان انجام دادم
بدینوسیله اعلام میدارد بنده از این تاریخ هیچ ارتباطی نه دوستی ونه قرارداد کاری با آقای پیمان راد نداشته و هر گونه ارتباط با ایشان را مردود اعلام میدارم. در صورت استفاده از نام اینجانب حمیدقلی زاده و کنفدراسیون ها وکمپانی های جهانی ایمارو، ایمارو اسپرت و انجمن ورزش های همگانی تافیسا را ندارند. در غیر این صورت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد

Important announcement of the Imaro World Confederation

Greetings and greetings to Sports community, especially martial arts athletes and actors of action films
I am Hamid Gholizadeh.
Founder of the Three Confederations and The World Sports Company of Imaro, Imaro Sport and Public Sports Tafisa
Considering the available facilities and specialization in martial arts and action training, Mr. Peyman Rad, who is a producer and filmmaker, we met a friend .
He requested to train actors in the war film, and I did four free sessions.
Hereby declares that from this date I have no relationship with any friend nor contract of employment with Mr. Peyman Rad and I reject any communication with him.
He does not have the right to use my name as Hamid gholizadeh and the Confederations and International Associations of Imaro, Imaro Sport and the Association of Public Sports of Tafisa. Otherwise it will be prosecuted.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.