حمید قلی زاده مالک و ریاست هیأت همگانی ورزش های بین المللی تافیسا

حمید قلی زاده تافیسا

گرند مستر حمید قلی زاده مالک و ریاست هیأت همگانی ورزش های بین المللی تافیسا درجهان شد

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام ودرود بر جامعه ورزش کشور ایران
ضمن تبریک ایام شعبانیه بدین وسیله اعلام می دارد
بر اساس قوانین ، مقررات و حقوق ورزشی براساس
پیگیری های انجام گرفته دهه اخیرگرند مستر حمید قلی زاده، مالک وریاست هیأت همگانی ورزش های بین المللی تافیسا درجهان شد
این مجوز از سوی مرکز جهانی ثبت برندهای برتر جهان به مرکزیت بریتانیای کبیر (انگلیس) به صورت کاملا دولتی، قانونی، حقیقی، حقوقی صادر و
هیأت همگانی ورزش های بین المللی تافیسا رسماً با صد در صد مالکیت جهانی می‌باشد

وموردتایید رسمی سفارت خانه ایران و وزارت خانه کشورانگلستان و سفارت خانه های آن در سراسر جهان میباشد
شماره رجیستری (ثبت) 13867955 ،به صورت دائمی ودر سراسر مراجع قضایی جهان، کنسولگری ها و سفارت خانه کشورها مورد تایید می باشد
دفترمرکزی در دو کشور انگلیس و ایران قرار گرفته است
با نگرش به موارد پیش گفته بدین وسیله اعلام میگردد هرگونه
استفاده مدرک ونام در کشور ایران و سایر کشورها بدون هماهنگی ( نام تافیسا ) ممنوع بوده و به کشورهایی که از این نام و مرجع، جهت منافع شخصی و تیمی خود استفاده نمایند از تاریخ ابلاغ غیر قانونی می‌باشد فلذا طی ده روز پس از صدور این ابلاغیه سازمانها و سایر استفاده کنندگان از این نام (تافیسا) فرصت دارند نسبت با مراجعه واخذ مجوز به دفتر مرکزی تافیسا در ایران به آدرس ذیل اقدام نمایند و سایر کشورها با مکاتبه و سیر اقدامات اداری مجوز لازم را اخذ نمایند

بدیهی بعد مدت مقرر وفق قوانین و مقررات حقوقی رفتار خواهد گردید
لازم با یادآوری است درصورت هر گونه تخلف در داخل و بیرون از ایران پیگرد قانونی انجام می گیرد. وهمچنین
تمام رشته های مختلف داخلی و خارجی می توانند در کنفدراسیون های چند جانبه ایمارو، و تافیسا جهت عضویت اقدام نمایند

با احترام حمید قلی زاده

GM. Hamid Gholizadeh becomes the owner and president of TAFISA.

It is hereby announced that in accordance with sport rules and regulations and following the efforts made by GM. Hamid Gholizadeh over the past decade, he has now become the owner and president of TAFISA (The associate for international sports for all).

This permit was issued by the international superior brands registration office based in the Great Britain in a completely legal, natural and administrative manner. It should also be noted that TAFISA is totally and officially approved by the embassies of Iran and England and all its related embassies around the world. The registration number, 13867955, is permanently approved by all global judicial authorities in the world as well as consulates and embassies. The central offices are located in England and Iran. According to the aforementioned items, it is stated that any unauthorised use of the documents and name of TAFISA in Iran or any other country is illegal and countries already using the name and the credit of TAFISA are given a ten-day period following the announcement of this mandate to officially register their entity by referring to the central office in Iran and as for other countries, communicate with the administrative authorities to obtain the relevant permits.

It goes without saying that any violation inside and outside Iran will be subject to prosecution. All the national and international sports can take proper measure to become members of the multilateral confederations of TAFISA and IMARO.

Best Regards

GM. Hamid Gholizadeh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.