پایگاه کنفدراسیـون جهانی ایمارو در خلیج همیشه فارس

logo of imaro

پایگاه کنفدراسیـون جهانی ایمارو در خلیج همیشه فارس
*باشگاه اروند بندرعباس يكي از پايگاه هاي ثبت ركورد جهاني در كشور شد*

بر اساس جلسه مشترك و تفاهم بين آقايان گرندمستر دكتر حميد قلي زاده رياست كنفدراسيون و سازمان ثبت ركوردهاي جهاني ايمارو و دکترفريدون الهامي مدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي اروند بندرعباس مقرر گرديد باشگاه اروند بندرعباس رسما در ليست پايگاه هاي ثبت ركورد كشورایران قرار گرفته و كساني كه قصد ثبت ركورد جهاني و آسيايي را داشته باشند ميتوانند با حضور در باشگاه اروند بندرعباس و با نظارت داوران ايمارو ركورد خود را به ثبت برسانند

اين افتخار كم نظير ميتواند از هزينه هاي اضافه سفر به مركز كشور براي ثبت ركورد جلوگيري بعمل آورده و انگيزه لازم براي جوانان و نوجوانان در بخش هاي مختلف ورزشي براي شكوفايي استعدادهاي آنها ايجاد نمايد

اين تفاهم قبل از برگزاري ثبت ركورد آقاي آرش احمدي طيفكاني در سالن ٢٥٠٠ نفره باشگاه اروند صورت پذيرفت كه ايشان موفق شد مسافت ٢١٦٠ متر را با حركت روپايي بصورت حركت به عقب بنام خود به ثبت برساند و همچنين اولين فعاليت رسمي باشگاه اروند بعنوان پايگاه ثبت ركورد جهاني محسوب گردد

 /روابط عمومي سازمان ثبت ركورد هاي جهاني ايمارو

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.