اهدای رکوردهای استانی کنفدراسیون جهانی ایمارو دراستان البرز

imaro

Province Records of Imaro World Confederation awarded in Alborz province

During the ceremony of honoring the recordholders of Alborz province, at the invitation of Professor Saeed Hemmat from the Grand Master Dr. Hamid Gholizadeh, founder of the World Confederation of Sports Records, Imaro attended and honored the athletes and heroes of Alborz province, and awarded the provincial record-setting sentences of 40 people in different age tracks, performing 4 sports moves under one minute and awarding awards from Mr. Mojtaba Janali, head of alborz province sports and with the presence and support of His Excellency. Mr. Mehran Afshari, Cultural Deputy of Sports and Youth Department of Alborz Province and Mr.Mohsen Ansari, Head of Alborz Province Youth Assembly
Ali Fallahi, cultural deputy of the Youth Assembly of the whole country and His Holiness Mr. MajidJafari, public relations officer of alborz province sports commission and his majesty Mr. Vahidsavoshi public relations of alborz province commission, was also presented by Mr. Afshari special appreciation to Grand Master Dr. Hamid Gholizadeh and the decrees of appointment by the president of the World Confederation of Imaro were presented to the sports authorities of Alborz province.

 

اهدای رکوردهای استانی کنفدراسیون جهانی ایمارو دراستان البرز

طی مراسم تجلیل از رکوردداران استان البرز، به دعوت از طرف استاد سعید همت از گرند مستر دکتر حمید قلی زاده بنیانگذار وریاست کنفدراسیون جهانی ثبت رکوردهای ورزشی ایمارو باحضور و تجلیل از ورزشکاران و قهرمانان استان البرز،و اهدای احکام رکوردزنی درسطح استانی از 40 نفر در ردهای سنی مختلف،با اجرای 4 حرکت ورزشی زیر یک دقیقه و اهدای جوایز از طرف مهندس مجتبی جانعلی رییس ورزش استان البرز و با حضور و حمایت جناب
مهندس مهران افشاری معاونت فرهنگی اداره ورزش وجوانان استان البرز و جناب اقای
محسن انصاری رییس مجمع جوانان استان البرز
علی فلاحی معاونت فرهنگی مجمع جوانان کل کشور وجناب آقای مجید جعفری روابط عمومی کمیسیون ورزش استان البرز وجناب آقای وحید سیاوشی روابط عمومی کمیسیون استان البرز، انجام گردید و همچنین از طرف جناب آقای مهندس افشاری لوح تقدیر ویژه ای به گرند مستر دکتر حمید قلی زاده تقدیم گردید.و احکام انتصاب از طرف ریاست کنفدراسیون جهانی ایمارو تقدیم مسئولین ورزش استان البرز گردید.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.