انتصاب جدید در کنفدراسیون جهانی ایمارو

imaro

New appointment at the World Imaro Confederation

In a decree issued by Grandmaster Dr. Hamid Gholizadeh, founder of the Presidency, Association, Company, Organization and World Confederation for The Registration of Sports Records of Imaro, Dr. Morteza Alamolhoda and Pahlavan Mohammad Darbeheshti, the world weightlifting champion, was appointed as a member of the Supreme Council of the Board of Directors, and the Supreme Policy Council in Iran and Asia, and in the presence of Dr. Shir Mohammadi and Dr. Nazari Monazam, one of the leading professors and sports and academics of the country was appointed.

انتصاب جدید در کنفدراسیون جهانی ایمارو

طی حکمی از طرف گرند مستر دکتر حمید قلی زاده بنیانگذار ریاست، انجمن، شرکت، سازمان و کنفدراسیون جهانی ثبت رکوردهای ورزشی ایمارو, جناب دکتر مرتضی علم الهدی و پهلوان محمد دربهشتی قهرمان وزنه برداری جهان، به عنوان عضو شورای عالی هیئت رئیسه، وشورای عالی سیاستگذاری درایران و آسیا منصوب و با حضور دکتر سرهنگ شیر محمدی و دکتر سرهنگ نظری منظم، از اساتید برجسته و ورزشی و دانشگاهی کشور تقدیم عزیزان گردید

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.